KURS

Consel tilbyr kurs spesialtilpasset den enkelte kundes behov. Den varige atferdsutviklingen søkes oppnådd gjennom prosess og treninger. Den enkelte deltakers behov for å bli “sett“, søkes på best mulig måte å bli ivaretatt.

Det kan også tilbys kortere seminarer og coaching.

SALG

 • Grunnleggende forutsetninger
 • Kundebehandling / Service
 • Hvordan komme frem til kundens spesielle behov
 • Presentasjon av løsning
 • Avslutning
»Les mer

VINNERKULTUR

 • Trivsel og harmoni
 • Ressursutnyttelse
 • Prestasjonsorientert
 • Forutsigbarhet
 • Motivert
 • Ønsket om hverandres suksess
 • Målrettet
»Les mer

MEDARBEIDER-SAMTALER

 • Implementering gjennom prosess
 • Medarbeideren i miljøet
 • Prestasjonsområder
 • Utvikling
 • Vanskelig samtale
»Les mer

LEDELSE

 • Personalledelse - åpen og interaktiv
 • Grunnleggende verdier for godt lederskap
 • Praktisk utøvelse av ledelse
 • Kommunikasjon
 • Målstyrt ledelse
 • Situasjonstilpasset ledelse
 • Motivasjon
 • Delegering
 • Coaching
 • Lojalitet
»Les mer

ARBEIDSMILJØ OG KOMMUNIKASJON

 • Organisasjonskunnskap
 • Grunnlaget for godt miljø
 • Hensiktsorientert kommunikasjon
 • Prestasjonsorientert atferd
 • Utnyttelse av den enkeltes ressurser
 • Teambuilding
 • Lojalitet til beslutninger
»Les mer