ARBEIDSMILJØ OG KOMMUNIKASJON

Det oppleves alt for ofte at medarbeiderne har for liten kunnskap om hva det vil si å “tilhøre“ en organisasjon. Dette gjelder ikke minst bevisstheten om det optimale samspillet mellom alle ansatte. Grunnleggende “kjøreregler“ med hold i bedriftskulturen skal være en del av organisasjonsfilosofien. Foreligger dette eller evt. kjenner alle til dette?

Kommunikasjon er utledet av det latinske ordet “Communicare“ som betyr: “å gjøre noe til felles“.

Kurset Innholder:

  • Organisasjonskunnskap
  • Grunnlaget for godt miljø
  • Hensiktsorientert kommunikasjon
  • Prestasjonsorientert atferd
  • Bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser
  • Teambuilding
  • Lojalitet til beslutninger

Kommunikasjon

I den grad det foreligger et mål med kommunikasjonen, er resultatet avhengig i hvilken grad andre føler seg delaktig og motivert til å bidra med sitt. Motivasjonen hos den enkelte i “gruppen“ til å bruke sine ressurser, er sterkt avhengig av den kommunikasjonsatferd som legges til grunn for samarbeidet. De som er bevisst sin egen kommunikasjonsatferd og tilegner seg kompetanse innenfor effektiv kommunikasjon, har i langt større grad mulighet til å nå sine egne og gruppens mål. Stikkord her er involvering gjennom en spørrende kommunikasjonsatferd. Det som så alt for ofte skjer er at man først forteller andre om hva de selv mener og så evt. spør.

Consels treninger går ut på å få deltagernes erkjennelse om egen atferd. Denne bevisstgjørelsen danner grunnlaget for treningen på en mer hensiktsmessig kommunikasjon.