VINNERKULTUR

Vinnerkultur er et fokusert område for Consel. Det handler om å få i gang en prosess hvor den enkelte medarbeider får brukt sine ressurser til vekst for seg selv og organisasjonen. Det skal søkes etter tilfredshet gjennom mestring av omgivelsene. Omgivelser som stadig setter nye krav til den enkelte.

“Gjennom Consels kurs søker vi å oppnå trygghet kollegaer i mellom“

Kurset Innholder:

  • Trivsel og harmoni
  • Ressursutnyttelse
  • Prestasjonsorientert
  • Forutsigbarhet
  • Motivert
  • Ønsket om hverandres suksess
  • Målrettet

Vinnerkultur skal prege den atferd vi tilstreber hver dag. Alle skal være bevisst de prestasjoner man skal være gode på og jobbe kontinuerlig med dette. Hvis prestasjonene er riktig definert i forhold til den enkelte, vil bedriften gjennom sine ansatte nå sine mål. I Consels vinnerkultur fokuseres det i en vesentlig grad på de myke faktorer som bl.a. åpenhet og vennlighet, men også tydelighet. De myke faktorene skal ligge til grunn for måloppfyllelse gjennom andre mer målbare konkrete prestasjoner.

Gjennom Consels kurs søker vi å oppnå trygghet kollegaer i mellom. Dette gjøres på en åpen og involverende måte. Kursleder fungerer som en katalysator med mål om å få til en felles plattform. Kjøreregler blir et viktig verktøy for videreføring av prosessen internt. Målet blir bl.a. å bli kvitt flest mulig av de hindringer som ligger i veien for motivasjon.