OM CONSEL

1. mars 2000 startet Morten Børge-Ask selskapet Consel. Gleden i å bidra til andres vekst gjennom nesten 20 år var motivasjon nok til å jobbe med utvikling på full tid.

“Consels kurs kjennetegnes ved en høy grad av deltakernes involvering uten å være invaderende.“

Referanser

  • Oppgis etter ønske

Forretningsideen er salg og gjennomføring av kompetanseheving innen salg, ledelse, kommunikasjon og vinnerkultur i offentlig og privat virksomhet. Samt salg og gjennomføring av rekrutteringstjenester.

Kjernen i Consels kurs/treninger ligger i den enkeltes erkjennelse av eget ståsted og ønsket om tilfredshet gjennom mestring av sine omgivelser. Consel legger forholdene til rette for den enkeltes vekst. Deltakeren må selv “ta“ kunnskapen og bruke den på sin måte.

Atferdsutvikling, konkret; i retning av den enkeltes og selskapets mål er suksessfaktor nr 1 for Consel og oppdragsgiver. Forskjellen på suksess eller ikke ligger i hvilken grad kunnskapen omsettes i ny og bedre atferd.

Consels kurs kjennetegnes ved en høy grad av deltakernes involvering uten å være invaderende. Dette skapes gjennom en god dialog bygget på hensiktsmessig kommunikasjon.

Samarbeidet med de forskjellige kundene er meget motiverende sett på bakgrunn av Consels overnevnte kjerneverdier.


© 2005 Consel