REKRUTTERING

Rekrutteringsoppdrag utføres effektivt og grundig. Dette gjøres uten heft og bryderi for oppdragsgiver. Kandidatens “hele“ personlighet er i fokus.

“Kandidatens hele personlighet er i fokus.“

Prosedyre ved rekruttering:

  • Informasjon om stilling og firma innhentes
  • Utarbeidelse av annonsetekst og godkjenning
  • Innrykk av annonse
  • Søknadsbehandling
  • Vurdering av søkere
  • Presentasjon av kandidater
  • Oppdragsivers valg av kandidat
  • Oppfølging

Consels rekruttering

Consel har to hovedmål med sin rekrutterings-tjeneste. Det ene er å finne frem til kandidaten med de beste menneskelige og faglige kvalitetene i forhold til stillingen. Det andre er å gjøre prosessen så enkel som mulig for oppdragsgiver.

Det blir lagt stor vekt på å bli kjent med oppdragsgivers selskap m.h.t. firmapolicy, strategi, ledelse, miljø, arbeidsoppgaver, mål, forventninger og forretningsidé. Evnen til å se hvilken “match“ det er mellom kandidatene og selskapet, bygger på erfaring og personlig utvikling.

Oppdrag utføres både som et totaloppdrag eller som en del av prosessen. Det utføres oppdrag både innen annonsert rekruttering og search.