LEDELSE

Consels ledelseskurs bygger på anerkjente prinsipper for motiverende personalledelse og mange års erfaring på flere nivåer.

Grunnlaget for utviklingen er basert på erkjennelsen om at ledelse først og fremst går ut på å utnytte den enkelte medarbeiders ressurser best mulig. Når vi i utgangspunktet vet at vi har betydelig mer kapasitet enn det vi får brukt, ligger det et stort uutnyttet potensiale her. Bedriftens resultat er sterkt avhengig av denne viktige faktoren og må ha ledere som evner å utnytte dette til såvel bedriftens som den enkelte ansattes beste.

“Tørr jeg å være leder?“ er et spørsmål som mang en leder burde stille seg.

Kurset Innholder:

  • Grunnleggende verdier for godt lederskap
  • Praktisk utøvelse av ledelse
  • Kommunikasjon
  • Situasjonstilpasset ledelse
  • Motivasjon
  • Delegering
  • Coaching

“Tør jeg å være leder?“ er et spørsmål som mang en leder burde stille seg. Det handler jo om på den ene siden å være interessert i mennesker og myke verdier, for så i neste omgang stille krav om oppnåelse av personlige mål. Åpen og interaktiv ledelse innebærer å by på seg selv for å få medarbeiderne til å gjøre det samme. De skal selv ta tak i sin egen situasjon og bidra til en felles kommunikasjonsplattform. Dette vil styrke viljen og motet til bruk av sine egne ressurser i trygge omgivelser.

Ledelseskurset inneholder teori ved siden av jobbing med egne definerte prestasjonsområder. Med hensiktsmessig involvering av deltakerne oppnås det en høy grad av vilje til utvikling.

Salgsledelse spisser seg mer mot resultatoppfølging og områder som naturlig faller inn under: “Hvordan høyne totalresultatet gjennom den enkeltes prestasjoner?“. De nevnte punkter innen ledelse blir også godt ivaretatt når det gjelder salgsledelse.