MEDARBEIDERSAMTALE

Medarbeidersamtaler gjennomført på en trygg og god måte er et av de viktigste verktøyene vi har for å nå både den enkeltes og organisasjonens mål. Hver medarbeider i en bedrift burde ha krav på en slik samtale med sin leder minst en gang i året.

“Consels kurs i gjennomføring av medarbeidersamtaler tar sikte på å gjøre lederen i stand til å tilfredsstille overnevnte krav“

Kurset Innholder:

  • Implementering gjennom prosess
  • Medarbeideren i miljøet
  • Prestasjonsområder
  • Utvikling
  • Vanskelig samtale

Verdien av medarbeidersamtaler er avhengig av i hvilken grad lederen evner å skape trygghet under samtalen. Dette forutsetter også en trygg leder med kompetanse på profesjonell ledelse. Hvordan organisasjonen best kan nyttiggjøre seg av medarbeiderens ressurser er det essensielle. Hvis dette oppnås, får vi en motivert medarbeider som bidrar til vekst for seg selv og bedriften.

Consels kurs i gjennomføring av medarbeidersamtaler tar sikte på å gjøre lederen i stand til å tilfredsstille overnevnte krav. Det er et spørsmål om å tørre å gå inn på områder som i det daglige ikke berøres. Mestring av dette krever trening.