SALG / “PROSPECT QUALIFYING“

Consels salgsopplæring bygger på mer enn 20 års egenerfaring i salg og som kursleder i over 15 år.

Kompetanseutviklingen fokuserer på hvilke prestasjoner man må være gode på. Ved trening og innarbeidelse av disse vil resultatene komme. Dette virker motiverende til fortsatt utvikling. Fremskritt i prosessen blir målt og synliggjort.

“Kompetanseutviklingen fokuserer på hvilke prestasjoner man må være gode på.“

Kurset Innholder:

  • Grunnleggende forutsetninger
  • Kundebehandling / Service
  • Hvordan komme frem til kundens spesielle behov
  • Presentasjon av løsning
  • Avslutning

Prospect Qualifying

Consels salgsopplæring bygger på studier og mer enn 20 års egenerfaring i salg. Ved siden av dette har erfaringene som kursleder i over 15 år også bidratt til fornøyde kunder.

Salgsmetodikken “Prospect Qualifying“ tar utgangspunkt i kundens situasjon. Gjennom en god dialog er målet å kvalifisere kundens behov opp mot våre produkter og løsninger. Consel utvikler selgernes kompetanse til å tilfredsstille kundens utfordringer på best mulig måte. Selgeren skal sammen med kunden se behov og hvilken nytteverdi det ligger i den foreslåtte løsning. På denne måten gjør vi kunden god gjennom en effektiv og grundig salgsprosess.

Consel skreddersyr salgstreningene i forhold til sine kunder. Dette betyr bl.a. at all kunnskap knyttes opp mot kundens produkter og løsninger. Selgerne skal føle at det handler om dem og deres hverdag. Dette bidrar til større trygghet som igjen skaper involvering og bruk av egne ressurser.

Consels salgskurs er meget treningsbasert hvor deltagerne blir sterkt involvert i prosessen. Kompetanseutviklingen fokuserer på hvilke prestasjoner man må være gode på. Fremskritt i prosessen blir målt og synliggjort. Kursleder virker som en katalysator for å få kunnskapen frem og strukturert.